Wat isfriendraising

Friendraising gaat om het bouwen van vriendschappen, het stimuleren van betrokkenheid bij je organisatie. Dat is iets anders dan fondsenwerving. Dat laatste kunnen veel non-profit organisaties als de beste. Maar vriendschappen opbouwen, duurzame relaties opbouwen: dat vraagt om een mentaliteitsverandering.

Het hogere doel

De deuren en ramen open zetten. Luisteren naar wat de supporters van je organisatie verwachten.  Geen monoloog afsteken, maar een dialoog aangaan op basis van gelijkwaardigheid. Alleen zo leer je donateurs kennen, kun je ze bij je organisatie betrekken en kunnen beide partijen iets heel belangrijks voor elkaar gaan betekenen: idealen verwezenlijken. Want de wereld een klein beetje verbeteren, dat ene ideaal voor ogen hebben en daar alles voor willen doen, dat is het hogere doel.

Wat het oplevert

Loyale donateurs die zich maar al te graag inzetten als vrijwilliger of collectant voor je organisatie. Donateurs die zichzelf als ambassadeur van je organisatie zien en bereid zijn om hun vrienden, kennissen of zakelijke netwerk in te zetten. Dat is goud waard, naast de hogere giften die ze zelf mogelijk inbrengen.