Nassaubrengt het beste in mensen boven

Wat is de ambitie van jouw organisatie? Hoe hoog ligt de lat voor de fondsenwervende doelstellingen? Kan het beter, professioneler, slimmer? Of wil jij beter worden in je vak?

Samen met jou kan Nassau relatiegerichte fondsenwerving in praktijk brengen. Dat begint bij een op maat gesneden strategie. Stap voor stap begeleiden we het werven van giften bij particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen. Alles perfect afgestemd op de verwachtingen van de donateur.
En met Nassau Talent Development Programma kun je zelf ook excelleren!

 

Nassau werkt voor:

  • universiteiten en onderwijsinstellingen
  • goede doelen
  • kunst- en cultuurorganisaties
  • politieke partijen
  • ziekenhuizen en zorginstellingen

 

Nassau is jouw partner voor: