Grote gevers Beter BegrijpenTerugblik op NLFL webinar

Op donderdag 4 juli jl. verzorgde Vera samen met Lieke van ‘t Veer een webinar voor Nederland Filantropieland (NLFL). Onder de noemer ‘Grote Gevers Beter Begrijpen’ legden zij beweegredenen van grote gevers onder de loep. Dit naar aanleiding van Lieke’s scriptie, die onlangs De Thesis Award van de Netherlands Academy of Philanthropy 2019 won.

Meer dan 100 mensen namen deel aan het webinar, onder wie directeuren en bestuurders, maar ook fondsenwervers en relatiemanagers van goede doelen.

Lees verder

Geïntegreerd relatiemanagementwaarom en wat levert het op?

Met dit vraagstuk zijn we – samen met 40 fondsenwervers – aan de slag gegaan tijdens een kennissessie bij Goede Doelen Nederland. We leerden al snel dat de interpretatie van ‘geïntegreerd relatiemanagement’ nogal uiteenloopt, wat soms tot verwarring leidt bij non-profit organisaties. Plenair en in groepsgesprekken kwamen we tot oplossingen die snel en praktisch uitvoerbaar zijn. Een mooie start van de kennisserie, die in totaal uit 3 sessies bestaat.

“Wat is geïntegreerd relatiemanagement volgens jou?”. Deze vraag vormde de aftrap van de sessie. En dat was maar goed ook, want het bleek nodig om de klokken gelijk te zetten. Lees verder

Het ideale grote giftenprogramma?Fondsenwervers doen de test!

Fondsenwervers zien nog veel ruimte voor verbetering bij de grote giftenwerving van hun organisatie. Vooral in de strategie zien zij aandachtspunten, maar ook in de focus op het verbinden van nieuwe grote gevers en het formuleren van tussentijdse en behapbare doelen. Veel aandacht gaat nog uit naar interne voorbereidingen die nodig zijn om grote giftenwerving tot een succes te brengen. Dit lijkt soms nog ten koste te gaan van successen in de samenwerking met grote gevers.

Lees verder

De Toekomst van Fondsenwerving

Op donderdag 18 mei 2017 hebben we samen met Reinier Spruit De Toekomst van Fondsenwerving gelanceerd op fondsenwerving.org. Dit nieuwe kennisplatform heeft als doel een duurzame verandering te bewerkstelligen in de Nederlandse fondsenwerving sector in lijn met de uitkomsten van The Commission on the Donor Experience.

De commissie wil de cultuur in onze sector veranderen waarbij donateurs altijd een centrale plek innemen. Waar transacties een gevolg zijn van relaties en niet andersom. Lange termijn inkomsten voor de non-profit sector zijn enkel en alleen te waarborgen door de relatie met de donateur als uitgangspunt te nemen.
Lees verder

Fundraising Convention 2017Ga jij ook?

Op 3 en 4 juli a.s. vindt de jaarlijkse Fundraising Convention van het Institute of Fundraising plaats; het grootste congres voor ‘fundraising professionals’ in Europa.

De trends en actualiteiten die aan bod komen zijn vaak een voorbode voor wat wij de komende jaren op het Europese vasteland kunnen verwachten op het gebied van fondsenwerving. Omdat wij het belangrijk vinden om daarvan op de hoogte te blijven bezoeken we het congres ieder jaar.

Ga jij ook en wil je meer informatie over het programma? Heb je vragen of wil je aanvullende informatie, neem dan contact op met Bernice Beenakker via (020) 520 65 55.

9 maart 2017‘Moves that Matter’ op Salesforce Worldtour

Op donderdag 9 maart verzorgt Nassau Fundraising samen met Bluedesk CRM een presentatie op de Salesforce Worldtour. We laten een demo zien van de nieuwe relatiemanagementtool voor het verbinden van grote gevers: Moves that Matter.

De aandacht van fondsenwervende organisaties voor het verbinden van grote gevers is groot. In de afgelopen jaren is het aantal relatiemanagers voor deze doelgroep flink gegroeid. We zien dat veel van hen tegen een aantal uitdagingen aanlopen: Lees verder