MilieudefensieBijzondere campagne voor schonere lucht

Iedereen heeft recht op gezonde lucht. Helaas is de luchtkwaliteit boven grote delen van Nederland ongezond. We hebben alle reden om bezorgd te zijn, niet alleen vanwege de kans op ziektes en aandoeningen, maar ook omdat het probleem door de overheid wordt onderschat en veel te laks wordt aangepakt.

Daarom is Milieudefensie eind 2014 een bijzondere campagne gestart. Door middel van het inrichten van 50 eigen meetpunten willen zij aantonen dat de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht op tal van plaatsen de norm overschrijdt. Zij gaan een heel jaar meten om met die gegevens in de hand de publiciteit te kunnen zoeken, te zorgen dat het probleem op de politieke kaart komt en maatschappelijke druk uit te oefenen, zodat de juiste maatregelen worden genomen.

Middle donors

De kosten per meetpunt bedragen € 455,- en in totaal zijn 50 meetpunten nodig. Nassau ontwikkelde daartoe een concept voor een mailing gericht op middle donors, waarin zij aan de hand van een uitgebreide informatiemap worden gevraagd een substantiële bijdrage te leveren aan dit bijzondere project.

Het resultaat? Met de opbrengsten van deze mailing zijn in januari 2015 de 50 benodigde meetpunten geplaatst en is Milieudefensie begonnen met het verzamelen van gegevens.

Mailpack Milieudefensie