Wageningen UniversityGrote giftencampagne: € 15 miljoen

Deze campagne is hét schoolvoorbeeld van grote giftenwerving in Nederland. Het begon allemaal met een persoonlijke ambitie van de voorzitter van het College van Bestuur en het eindigde met een resultaat van € 15,5 miljoen in 3 jaar tijd. Met de campagne werd bovendien de band met welgestelde alumni weer aangehaald.

Meerjarige capital campaign

In 2050 telt de aarde 9 miljard mensen. Om al die mensen te voeden met minder belasting van klimaat en milieu, zijn baanbrekende oplossingen nodig. Wageningen UR wil een vooraanstaande rol spelen bij de aanpak van dit wereldvoedselvraagstuk. Nassau werd gevraagd om te helpen bij de werving van grote giften voor het mogelijk maken van wetenschappelijke projecten op het gebied van voedselzekerheid.

Deuren openen

In een intensieve samenwerking werden de projecten geselecteerd die de basis vormen voor de case for support. Een haalbaarheidsonderzoek bij potentiële gevers volgde. Ondertussen professionaliseerde de afdeling fondsenwerving en werd het campagneplan ontwikkeld. Alles onder regie van Nassau, dat vervolgens met het concept ‘Food for Thought, Thought for Food’ kwam.

We installeerden een Fundraising Committee, dat een cruciale rol vervulde bij het openen van deuren bij potentiële gevers. Er werden contacten gelegd, gesprekken gevoerd. Gevers kwamen bij wetenschappers op bezoek en werden intensief betrokken bij “hun” project.  Het duurde niet lang voordat de eerste giften binnenkwamen.

Samen het onderste uit de kan halen

Toen de teller op € 14 miljoen stond, werd Nassau nogmaals ingeschakeld, om het laatste miljoen te werven. Dat lukte binnen 3 maanden, en het werd zelfs meer. Op de dag dat de voorzitter afscheid nam, werd het definitieve resultaat vastgesteld op € 15,5 miljoen.

wageningen