+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Nassau Fundraising

  /  Fondswerving   /  In gesprek met Sandra Peters

In gesprek met Sandra Peters

Major Donor fondsenwerver – Vogelbescherming Nederland.


Dinsdag 24 september wordt de training ‘Starten met grote giftenwerving’ weer georganiseerd. Sandra Peters werkt sinds 2015 bij Vogelbescherming Nederland als Major Donor fondsenwerver, een toen nieuw in te richten rol binnen Vogelbescherming. Zij is gestart met het opzetten van een (proactief) grote giftenprogramma. Door een gedegen voorbereiding, externe toetsing, prospecting en gestructureerd relatiemanagement is dit programma uitgegroeid tot een groot succes. Zij deelt graag haar ervaring tijdens de training starten met grote giftenwerving op 24 september aanstaande. We blikken met haar vooruit op de training.

Tijdens de training behandelen we 5 belangrijke thema’s en toetsen we in hoeverre jouw organisatie klaar is voor het werven van grote(re) giften. Waar stond de Vogelbescherming toen Sandra net begon?

Strategie:

“Ik begon met proactieve grote giftenwerving door middel van een marktverkenning onder huidige en potentiële major donors. Uit de marktverkenning kwam de benodigde informatie om een donateurgerichte strategie te maken en dat gaf mij houvast. Door de heldere strategie kon ik het bestuur, de Rvt en ledenraad vertellen waar we op dat moment stonden en welke stappen nodig waren tot het beoogde resultaat. Dit zorgde voor vertrouwen en intern draagvlak en hierdoor kon ik ook de interne verwachtingen managen.”


Tip: Betrek in je strategie ook de verwachtingen van potentiële grote gevers. Heb vertrouwen in de strategie. Die geeft je een helder doel, dat je helpt om strategische keuzes te maken.

Creatie:

“Uit de marktverkenning kwam sterk naar voren dat onze major donors concrete projecten prefereren, dicht bij huis, met een rechtstreeks resultaat voor de vogels. Maar het blijft maatwerk. Ik luister naar wat mensen beweegt en neem dat mee in een persoonlijk projectvoorstel. Online geef ik niet alles weg maar stimuleer ik om contact met mij op te nemen.”

Tip: Luister naar wat mensen beweegt en verplaats je in het perspectief van je mogelijke (grote) gevers.

Prospectmanagement:

“We hebben nieuwe major donors gevonden door netwerken op te bouwen rond concrete lokale projecten. Ik begon weer met een marktverkenning in een gebied met lokale stakeholders. We zijn op zoek gegaan naar mensen die samen iets willen doen voor de weidevogels. Sommige van hen hadden een sterk lokaal netwerk, anderen waren inhoudelijk betrokken en konden heel bevlogen geïnteresseerden enthousiasmeren en weer anderen hadden de financiële ruimte om bij te dragen. Bestaande financiers zoeken nu ook weer mee naar nieuwe financiers, je merkt dat we echt een gezamenlijk doel hebben.”

Tip: Het gaat voor de gever niet om geld maar om het doel dat je samen deelt. Praat dus niet over geld maar over wat je kunt bereiken.

Personele organisatie:

“Achter de schermen heb ik een ondersteunende maar zeker ook sturende rol: ik zorg dat we in beweging blijven richting ons doel. Een heel leuke rol vind ik. Ik zorg dat iedereen aangehaakt blijft bij het project, zowel de interne als externe stakeholders. En natuurlijk deel ik succesmomenten en zorg ik dat iedereen zich gezien voelt in zijn rol. Dat motiveert ook weer. De directeur en MT maken graag tijd voor me maar ik probeer daar zuinig mee om te springen. Bij ontmoetingen met gevers hoeft ook echt niet altijd de directeur aanwezig te zijn. Ik vraag bijvoorbeeld graag een lokale coördinator die heel bevlogen over vogels kan vertellen voor een excursie met potentiële gevers. Iedereen wordt gegrepen door zijn passie. Dat maakt indruk.”

Tip: Je collega’s zijn niet zoals jij elke dag met fondsenwerving bezig. Neem ze mee in fondsenwerving en stem, voorafgaand een contactmoment met een (potentiële) grote gever, met elkaar af wat je van elkaar verwacht en wat je wilt bereiken.

Uitvoering:

“Onze database is (nog) niet geschikt voor relatiebeheer. De basisgegevens staan wel in ons ledenbestand maar voor extra overzicht werk ik (heel simpel) met Excel en reminders in Outlook. Dat werkt eigenlijk prima. Je kunt nog zo’n fancy systeem hebben, uiteindelijk draait het toch erom dat je de discipline hebt om op tijd te doen wat je hebt beloofd.

We werken met onze gevers aan een gemeenschappelijk doel. Maar als zij het gevoel hebben dat wij niet voldoende richting het doel bewegen, kunnen ze ook zó weer weglopen. Een goede terugkoppeling is dus heel belangrijk en je moet als organisatie snel kunnen schakelen.”

Tip: Zorg voor ijzersterk relatiemanagement. Richt je daarbij niet alleen op de gevers, maar ook op de andere mensen die je helpen op weg naar je doel.

Sandra kijkt er erg naar uit om haar ervaring en de ‘lessons learned’ uit te praktijk te delen met de deelnemers.

De training ‘Starten met grote giftenwerving’ wordt georganiseerd op dinsdag 24 september van 09.30 – 16.00 uur bij TU Delft. Je kunt je hier aanmelden.