+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Middle donorwerving met de Maag Lever Darm Stichting

‘Ik laat me als nieuwe fondsenwerver die verantwoordelijk is voor deze doelgroep goed informeren door Nassau. Zij vormen een stabiele factor voor het programma.’ – Simone Mercx, Maag Lever Darm Stichting

Nassau begeleidt al sinds 2017 de Maag Lever Darm Stichting (hierna: MLDS) met de uitvoering van hun middle donorprogramma. MLDS zet zich in voor mensen met een spijsverteringsziekte door middel van voorlichting en het financieren van onderzoek naar vroege opsporing van spijsverteringskankers. Daarnaast zetten zij zich in om zorgtrajecten te verbeteren die zorgen voor een betere kwaliteit van leven bij chronische darmaandoeningen. In samenwerking met Nassau draait de organisatie al 5 jaar een volwaardig programma dat volledig gericht is op de binding van middle donors.

Simone Mercx, fondsenwerver particuliere markt bij MLDS, vertelt wat de middle donorwerving heeft gebracht. Simone: ‘Het programma heeft voornamelijk inzichtelijk gemaakt dat er binnen de trouwe groep particuliere donateurs ook een groep is die graag meer betrokkenheid wil en op een andere manier geïnformeerd wil worden. Juist door te segmenteren en die doelgroep te identificeren, kunnen we onze donateurs beter geven wat ze van ons verwachten. Het contact is persoonlijker. En dat kunnen we bijvoorbeeld doorvoeren in een projectvoorstel. Het is een mix van één-op-veel benadering met een persoonlijke touch, en een één-op-één benadering zoals we die inrichten voor de major donors. En al 5 jaar werpt dit zijn vruchten af.’

De toegevoegde waarde van een middle donorprogramma

Naast het binden en behouden van donateurs en het inzichtelijk maken van hun wensen en verwachtingen, helpt het programma ook met de acquisitie van major donors en erflaters. Simone vertelt: ‘De komende tijd gaan we samen met Nassau ontdekken of we een mooie doorstroom van middle donors naar major donors voor de langere termijn kunnen creëren. We zien namelijk nu al dat er middle donors zijn die ineens veel meer betrokken willen worden. Het biedt ook handvatten voor bij de online middle donor leadwerving. De werving kunnen we alleen opzetten, omdat we een mooi middle donorprogramma hebben staan waar de leads in kunnen landen. Als we de middle donors zo weten te koesteren dat ze zich als major donors of erflaters willen binden aan het doel van MLDS, dan hebben we een fantastisch mooi gesegmenteerd programma voor onze achterban!’.

Een 5-jarig traject vol lessen

Simone: ‘We zijn de middle donorwerving destijds gestart op het thema ‘vroege opsporing’ en daarbinnen het onderwerp darmkanker. MLDS heeft zich hard gemaakt voor de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker dat een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van sterfte als gevolg van deze nare ziekte. Met hulp van de middle donors heeft MLDS al veel in werking kunnen zetten. Voor de mailing van dit jaar houden we het overkoepelende thema ‘vroege opsporing’ aan en nemen we als onderwerp het onderzoek naar vroege opsporing van slokdarmkanker. Slokdarmkanker wordt vaak veel te laat ontdekt. En met het succes van het bevolkingsonderzoek hebben we de droom om ook slokdarmkanker vroeger op te sporen, zodat patiënten kans hebben op een (betere) behandeling. We merken dat middle donors de urgentie van dit onderzoek voelen. Daarnaast is uit een enquête, die we samen met Nassau gemaakt hebben, gebleken dat middle donors niet alleen darmkanker maar ook slokdarmkanker een belangrijk onderwerp vinden. Het interessante hieraan is dat slokdarmkanker als onderwerp niet per se nieuw is, omdat zij ook reguliere mailingen hierover ontvangen. Mijn aanname is dat de prikkel van een relatief nieuw onderwerp (in het middle donorprogramma) met veel urgentie en emotie, waar we uitgebreid uitleg over geven, zorgt voor meer betrokkenheid van donateurs in het programma.’

Periodieke schenking

Veel goede doelen overwegen om periodiek schenken een plekje te geven in hun middle donor programma, zo ook MLDS. Simone: ‘In 2019 zijn we met Nassau gaan nadenken over welke donateurs een periodieke schenkingsovereenkomst aangaan en om welke redenen. Door het belastingvoordeel is het voor donateurs aantrekkelijk om grotere giften vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Maar de attentiewaarde hiervoor was vrij laag. Net als bij middle donorwerving is het werven van periodieke schenkingen iets van de lange adem. Het periodieke schenkingsvoorstel is nu geheel informerend ingestoken. Blijven herhalen werkt hierbij goed. Het is voor donateurs immers een beslissing die ze doorgaans niet ineens nemen.’ De formulieren sturen we binnen het middle donor programma naar de actieve achterban. Daar haalden we dit jaar mooie resultaten mee. Daarnaast zien we ook dat de middle donors met een periodieke schenkingsovereenkomst blijven geven op de reguliere mailings en extra op de middle donormailing.

De rol van Nassau

Afsluitend waren we erg benieuwd naar Simone’s beleving van de samenwerking met Nassau:

‘Ik laat me als nieuwe fondsenwerver die verantwoordelijk is voor deze doelgroep goed informeren door Nassau. Zij vormen een stabiele factor voor het programma. Zowel voor het strategisch meedenken voor op de lange termijn als voor het helpen met de praktische zaken als de dataselectie, het creatief concept en de uitwerking van het mailpack in copy en opmaak.’

 

Hartelijk dank voor de mooie woorden Simone. We gaan door met deze mooie samenwerking!

Wil je weten meer weten over deze case? Neem vrijblijvend contact op Karen via karen@nassau.nu of (020) 520 65 55.