+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Reguliere en middle donormailing voor Geldersch Landschap & Kasteelen

In 2020 vroeg Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) aan Nassau om een analyse te doen met als doel te verkennen of er potentie is voor een middle donorprogramma. Uit de analyse bleek dat er voldoende potentie is en hebben we voor GLK een strategie voor middle donorwerving bedacht en op papier gezet. In 2021 heeft GLK een start gemaakt met middle donorwerving en is een selecte groep donateurs benaderd met een kasteel propositie. De learnings uit deze eerste activiteit hebben we gebruikt om dezelfde groep in 2022 opnieuw te benaderen, nu met een natuur propositie. Beide proposities zijn ook met een net andere insteek uitgewerkt voor reguliere donateurs.

Voor beide activiteiten zijn we gestart met een werksessie waarin we met GLK gebrainstormd hebben over de fondsenwervende elementen van de case for support:

 

Wat is de droom, de ambitie en het doel?

 

Wat is het probleem?

 

Wat is de oplossing?

 

Waarom is GLK dé organisatie om het probleem op te lossen?

 

Waar kan de donateur aan bijdragen en hoe?

Na de werksessie is Nassau aan de slag gegaan om de case for support te vertalen en uit te werken in een fondsenwervende propositie met een verschillende insteek voor middle donors en reguliere donateurs.

Reguliere en middle donormailing 2021

 

“Middeleeuwse bierliefhebbers gezocht!

Investeer in het beleefbaar maken van middeleeuwe bierbrouwerij in kasteel Ameersoyen.”

Reguliere en middle donormailing 2022

 

“Te vaak verliezen we onze groene omgeving.

Het is tijd om de natuur in Gelderland meer ruimte te geven.

Investeer mee in het Gelders Natuurfonds.”

De case for support werd daarnaast ook extra onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief, een artikel in het eigen magazine en via social media. Ook was er een landingspagina waar meer informatie te vinden was en uiteraard gedoneerd kon worden.

Ben je benieuwd hoe we tot de keuzes voor Geldersch Landschap & Kasteelen zijn gekomen? Wil je weten hoe we een passende middle donor propositie voor jouw organisatie kunnen maken en dit vertalen naar een creatief concept voor verschillende communicatiemiddelen? Of wil je meer weten over hoe we jullie kunnen helpen om de middle donorwerving (nog) meer proactief te maken? Neem dan contact op met Karen via karen@nassau.nu of 020 520 65 55