+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Strategische sparringspartner voor Stichting Vrienden van het Sophia

In 2020 benaderde Inge Valkis – van der Veer ons, de directeur van Stichting Vrienden van het Sophia. De stichting zocht een strategische sparringpartner voor haar team en bestuur, zodat zij een gedegen meerjarenplan voor fondsenwerving konden opstellen. Een opdracht die goed bij ons past en Vera nam deze op zich. Benieuwd hoe Stichting vrienden van het Sophia deze samenwerking heeft ervaren? Onderstaand een interview met Inge Valkis – van der Veer.

Vorig jaar was Vera op verschillende momenten jullie sparringpartner over fondsenwerving. Waarom vond je het belangrijk dat juist Nassau deze rol voor jullie innam?

Inge: “Ik heb Vera leren kennen toen ik een partner zocht die ervaring kon inbrengen voor een major donor campagne. Ik ervaarde direct een klik en vond het prettig om onze kennis te bundelen en samen te komen tot een mooi plan van aanpak. Daarna ben ik nog diverse malen in contact geweest met Nassau en heb ik zowel Vera als haar collega Bernice leren kennen als prettige, bevlogen en deskundige sparringpartners.”

Terugkijkend op de sessies met Vera: welk inzicht is je het meest bijgebleven?

Inge: “Eigenlijk bevestigde Vera wel dat we de juiste koers gaan inzetten. Maar zij kon dit goed ondersteunen middels input vanuit onderzoek en spiegelen aan ontwikkelingen in de markt. Een leuke discussie gaf het punt innovatie in de fondsenwerving.”

Naar aanleiding van de sessies is een meerjarenstrategie tot stand gekomen. Hoe hebben jullie de vertaalslag gemaakt van de sessies naar de strategie?

Inge: “De grote lijn van de koers die we wilden inzetten was eigenlijk wel erg duidelijk. In een vervolgsessie met het fondsenwervingsteam konden we iedereen hierbij aanhaken, de strategie vertalen naar een praktischer niveau en kijken wat voor rol men hierin kan spelen. We hebben daarbij de focus gelegd op mogelijke strategieën voor major donorwerving. Waarbij we ook zijn ingezoomd op quick wins zoals het “major donor-proof” maken van onze website. Uiteindelijk heb ik de uitkomsten van beide sessies meegenomen in het nieuwe beleidsplan. En zijn we op dit moment met Nassau bezig om de strategie voor major donors verder uit te werken in een plan.”

In 2021 gaan we dus opnieuw voor jullie aan de slag: met een strategie voor major donors en bedrijven. Leuk! Wat maakt dat je ook nu weer voor Nassau kiest?

Inge: “De wijze van samenwerking waarbij we echt in gezamenlijkheid optrekken vind ik erg prettig. Daarnaast vind ik het niet alleen belangrijk om te gaan voor een lange termijn relatie met onze donateurs, maar vind ik het ook erg waardevol om met samenwerkende organisaties te gaan voor een duurzame relatie. Als je met elkaar kan lezen en schrijven levert dat immers de mooiste resultaten op!”