+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Verslag: 23 november presentatie van het Major en middle donor dashboard

Nassau Fundraising en Data Inside hebben samen een nieuw product gelanceerd: het major en middle donor dashboard. Met dit dashboard kan jouw organisatie effectiever en efficiënter aan de slag met middle en major donorwerving. In de ochtend van 12 november presenteerden Nassau Fundraising en Data Inside het dashboard. Tijdens deze sessie werd verteld waar het idee van het dashboard vandaan is gekomen en is kort toegelicht welke mogelijkheden het dashboard heeft. Een verslag van die sessie lees je hier. Op 23 november is de lancering voortgezet, waarbij meer is verteld over de details en werking van het dashboard. Over de laatste sessie lees je hieronder meer.

Route naar betere beslissingen

Door gebruik van het dashboard helpen Data Inside en Nassau je om goed onderbouwde besluiten te maken in je major en middle donorwerving en behoud. Het implementeren van het dashboard kent de volgende fases:

 1. Verkenfase met Data Inside. Nassau helpt je in deze fase met de verdieping in je middle en major donor traject.
 2. Bouw- en implementatiefase, waarbij zowel Data Inside als Nassau betrokken blijven.
 3. De leer- en testfase samen met Data Inside, waarbij Nassau je kan helpen met je businesscase voor middle en major donors.
 4. Veranker het leren. Nassau kan hierbij desgewenst de resultaten in je dashboard monitoren en je helpen bij het verder uitbreiden van je middle en major donorwerving.

Tijdens de sessie werd gevraagd in welke fase de aanwezigen en hun organisaties zich bevonden op het gebied van rapportages en inzichten. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de volgende drie fases:

 1. Dit hebben we nog niet geregeld;
 2. We hebben enig inzicht, maar dit kost nog wel moeite en tijd;
 3. We hebben dit goed en dagelijks actueel voor elkaar.

Veruit de meeste deelnemers bevonden zich in fase twee. Een mooie tussenfase, waarbij je als organisatie inzicht hebt, maar waar nog veel te ontwikkelen is. Door het inzichtelijker maken van je middle en majordonor werving en behoud kan je onderbouwd en gestructureerd aan de slag met deze grote gevers.

Het dashboard is platform onafhankelijk. Tijdens de presentatie bleek dat de verschillende aanwezigen gebruik maakten van uiteenlopende CRM-systemen. Dit heeft geen invloed op het gebruik van het dashboard. Het is mogelijk om informatie in het dashboard te laden vanuit verschillende bronnen, om zo tot een volledig overzicht te komen. De relatienummers die het dashboard vermeldt corresponderen met de relatienummers van het door jouw organisatie gebruikte CRM-systeem.

Het dashboard

Het Major en middle donor dashboard kan veel uiteenlopende vragen voor jou en je organisatie beantwoorden. Tijdens de presentatie werden de volgende zes vragen behandeld:

 • Hoe bepaal ik definities van major en middle donors?

Hiervoor is de pagina ‘definitiebepaling’ gemaakt in het dashboard. Op deze pagina kan je aan de hand van filterknoppen (bijvoorbeeld de jaarwaarde van een middle donor) bekijken wat verschillende definities voor invloed hebben op het aantal en de waarde van je middle en major donors.

 • Hoe staat de middle en major donorwerving ervoor (vergeleken met voorgaande jaren)?

Via verschillende pagina’s op het dashboard kan je je middle en major donorinkomsten en aantallen vergelijken met voorgaande jaren, met elkaar en met reguliere donateurs.

 • Waar komen nieuwe middle en major donors vandaan?

Om hier op in te zoomen is een speciale pagina aangemaakt: migratie en in- en uitstroom. Hier kan je inzien of je middle en major donors eerst reguliere gevers waren, of het nieuwe gevers zijn en op welke actie(s) zij hebben gereageerd.

 • Hoe kan je inspelen op uitstroom?

Het dashboard maakt onderscheid tussen twee soorten uitstroom: natuurlijke uitstroom en gekozen uitstroom. Bij natuurlijke uitstroom zijn donateurs verwijderd uit de database of overleden. Deze groep kan uit het dashboard gefilterd worden. Gekozen uitstroom houdt in dat een donateur niet meer binnen de definities valt van middle of major donor. Het dashboard geeft je inzicht in potentiële uitstromers en geeft aan welke relaties op korte termijn een gift dienen te doen. Hierbij kan je verder inzoomen op mailings en acties die deze donateur ontvangt en waar goed of juist niet op wordt gereageerd.

 • Wat is het effect van mij acties?

Op de overzichtspagina is te zien wat het effect is van je acties. Bijvoorbeeld je mailings: hoeveel van de nieuwe major donors van vorig jaar hebben een bepaalde mailing gekregen? Ook is op de pagina ‘Gedrag en nalatenschappen’ te zien hoe bepaalde donateurs gaven voorafgaand aan een bepaalde actie en of en hoe dit is veranderd na de actie.

 • Beoordelen van donateursprofielen

Het is mogelijk om in het dashboard geotypes in te laden, die zijn gemaakt op basis van data van EDM. Hierdoor kan je inzien binnen welke leeftijdscategorie je donateurs vallen, waar zij wonen, in welke levensfase zij zich bevinden, etc.

Benchmark

De gegevens in het dashboard worden verzameld door middel van een benchmark. Deze benchmark is opgenomen in ieder dashboard. Aan de hand van deze benchmark kan je bijvoorbeeld bekijken hoe jouw definities zich verhouden ten opzichte van andere organisaties. Door deze informatie te delen willen we beslissingen minder op gevoel laten baseren en meer op de beschikbare cijfers.

Meer weten?

Vraag voor 7 december 2020 een gratis en vrijblijvend consultancygesprek aan via onderstaande aanmeldknop. Een verslag van de kick-off sessie van het dashboard is hier te lezen. Heb je nog andere vragen? Laat het weten aan Karen Balvers-Wong via karen@nassau.nu .