+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Breakfastclub: fondsenwervende ambities voor 2021

Om de maand komen er op dinsdagochtend 20 fondsenwervers samen om te praten over uiteenlopende onderwerpen binnen de fondsenwerving. Dit online rondetafelgesprek wordt georganiseerd door Nassau Fundraising en Goede Doelen Nederland en voorgezeten door een van de fondsenwerving experts van Nassau. Deze Breakfastclub brengt fondsenwervers samen en biedt een laagdrempelige mogelijkheid om inspiratie en ideeën uit te wisselen en op te doen. De sessie van deze maand, fondsenwervende ambities voor 2021, zat binnen vier uur vol!

 

In de vroege ochtend van dinsdag 2 februari 2021 schuiven we samen met 20 fondsenwervers van grote en kleine organisaties aan de virtuele ontbijttafel. We hebben de deelnemers van tevoren een aantal vragen meegegeven om over na te denken. Want welke ambities willen zij nu eigenlijk waarmaken? Hoe gaan ze dit aanpakken? En wat is een ambitie nou eigenlijk? Fondsenwerving expert Hans Broodman zit het gesprek voor.

Ambities voor 2021

“Particuliere fondsenwerving opzetten” “Forse inkomsten stijging” “Crisis management”

 

Het eerste dat opvalt bij de vraag ‘Wat zijn jouw fondsenwervende ambities voor 2021?’ is het grote verschil tussen de antwoorden van de deelnemers. Een aantal deelnemers heeft al een goedlopend fondsenwerving programma en wilt dit verder uitbouwen. Anderen staan nog aan het begin en gaan dit jaar beginnen met het opzetten van een programma voor particulieren. En een aantal organisaties is hard getroffen door de coronacrisis en legt de focus volledig op het overleven van deze pandemie. Een mooie constatering is dat bijna alle deelnemers het gevoel hebben dat zij hebben bijgedragen aan de geformuleerde ambitie en dat zij hier invloed op hebben.

Naast ambities spreken we ook over de droom van een organisatie en de doelstellingen. Maar wat is nou concreet het verschil? Vanuit Nassau definiëren we deze drie begrippen als volgt:

  • De droom: wat is het bestaansrecht van jouw organisatie? Wat moet bereikt zijn wanneer jouw organisatie opgeheven kan worden? De droom is een (bijna) onbereikbaar doel en het ‘waarom’ van je werk. Bijvoorbeeld: Geen kinderen meer met honger.
  • Ambitie: Je ambitie is een duidelijk omschreven, grote, lange termijn stap richting je droom. Deze stap is waarschijnlijk wel te realiseren, maar hoe je dat concreet gaat doen is nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld: in 2040 zijn er 50% minder kinderen met honger.
  • Doelstelling: doelen zijn concrete stappen richting je ambitie en droom. Je doelstelling is haalbaar. Bijvoorbeeld: €50.000 ophalen in Q1 van 2021 om 10.000 voedselpakketten te kopen en verspreiden.

Hoe realiseer je je ambities?

Het opzetten van multidisciplinaire teams, of in ieder geval betere samenwerking tussen afdelingen, bleek voor de grotere organisaties de sleutel voor het behalen van ambities. Een voorbeeld is een organisatie die online giftenwerving op wilde zetten. De online afdeling had andere doelen te behalen dan het werven van donateurs. Zodra de neuzen van het fondsenwerving team en het online team dezelfde kant op stonden kwamen de plannen en uitwerking hiervan in een stroomversnelling.

De kleinere organisaties liepen tegen het tegenovergestelde probleem aan. Hier is het uitkijken dat niet alles door één persoon gedaan wordt en komen ze handen tekort. Een van de deelnemers gaf aan dat zij af en toe met andere organisaties in gesprek gaat om tot ideeën te komen. Het bestuur wordt actief betrokken en er worden vrijwilligers ingezet.

Welke stappen moet je zetten om je doelstelling te behalen? Welke stappen moeten genomen worden en welke belemmeringen kom je hierbij tegen? Denk hier van tevoren over na. Zo kan je je efficiënt voorbereiden op het overkomen van deze obstakels en een pad maken om je doelstelling en ambities te behalen.

Probeer je ook te verplaatsen in waar je over vijf jaar wilt staan  en denk terug. Hoe heb je bereikt waar je nu bent? Door dit perspectief te combineren met het perspectief van waar je vandaag staat en waar je wilt komen, kan je ideeën opdoen en een route uitzetten voor het behalen van je ambitie.

Durf te vragen

Een aantal van de deelnemers gaf aan dat zij dan wel voor een fondsenwervende organisatie werkte, maar dat de organisatie eigenlijk geen geld durfde te vragen aan particulieren. Dit kwam voort uit verschillende ideeën: particulieren heb daar het geld niet voor, een paar euro per maand is niet interessant, is het niet onbeleefd om onze doelgroep om geld te vragen?

Uit onderzoek van een van de aanwezige organisaties bleek dat hun doelgroep juist graag de organisatie wilde helpen, maar dat zij niet goed wisten hoe. Een donatie was voor hun een uitkomst. De les hieruit is dat je uit moet kijken met het invullen voor je (potentiële) donateurs. Onze ervaring is dat je die gedachte beter kunt omdraaien: je vraagt de donateur niet om een gunst, je biedt ze de mogelijkheid om iets goeds te doen voor een doel waar zij achter staan. Fondsenwerving is een dienst, bied die dan ook actief aan! De kans dat je je ambitie realiseert wordt dan een stuk groter!