+31 (0)20 520 65 55
Back To Top

Relatiemanagement met grote gevers in coronatijd

De eerste Breakfast Club is een feit! Nassau Fundraising is een nieuw initiatief gestart: een online rondetafelgesprek, waarin je met collega fondsenwervers en onze experts in gesprek gaat over fondsenwerving tijdens de coronacrisis. De eerste ochtend stond ‘Relatiemanagement met grote gevers’ centraal. Het enthousiasme was zo groot, dat er twee Breakfast Clubs achter elkaar nodig waren om met alle geïnteresseerden in gesprek te kunnen. Fondsenwervers van goede doelen, universiteiten, ziekenhuizen en cultuurinstellingen schoven aan de virtuele ontbijttafel.

Fondsenwerving in 2020

We startten met een uitwisseling over 2020 als fondsenwerving jaar. Hoe kijken de deelnemers hiernaar? Ter sprake kwam dat evenementen en face-to-face werving zijn gestaakt of on hold gezet en dat de kans miniem is dat de bijbehorende inkomsten later in het jaar worden gecompenseerd. Ook in het relatiemanagement werden uitdagingen gezien: zo voelen organisaties die samenwerken met bedrijven een sterke aarzeling om hen om giften te (blijven) vragen, en vragen relatiemanagers zich af of het werven van nieuwe grote gevers nu nog mogelijk is.

Naast uitdagingen, werden gelukkig ook kansen gezien. Bijvoorbeeld dat deze tijd zich er goed voor leent om te tonen hoe betrokken je bent bij je grotere gevers. Dit bracht ons bij de vraag: ‘Kun je nu aan relatiemanagement doen?’ Gelukkig gingen bij alle fondsenwervers de duimen omhoog!

Kun je nu aan relatiemanagement doen?

Iedereen was het ermee eens dat relatiemanagement ook in deze tijd moet doorgaan. De meeste organisaties bellen grote gevers om te vragen hoe het met ze gaat en om hun steun te erkennen. Dit wordt erg goed ontvangen. Voor fondsenwervers bieden deze gesprekken de mogelijkheid om meer over de grote gever leren. Waarom is deze gaan steunen bijvoorbeeld, welke thema’s sluiten goed aan bij diens dromen, op welke manier kun je ook nu die dromen samen mogelijk maken? De deelnemers zagen ook een ontwikkeling in de gesprekken: veel grote gevers waren in de eerste periode van de coronacrisis in een zgn. ‘ik’-fase, waarin de eigen gezondheid en financiële (on)zekerheid centraal stonden. Langzaam maar zeker maakt dit plaats voor een gevoel van solidariteit. Mensen voelen zich machteloos door het thuiszitten en willen van daaruit toch blijven helpen. En precies daarmee kunnen fondsenwervers heel goed bij helpen.

Door de nieuwe thuiswerksituatie bleek het gebrek aan kwalitatieve tijd om gesprekken te voeren voor veel deelnemers wel een uitdaging. Zo willen zij voorkomen dat de kinderen binnenkomen tijdens het gesprek met een grote gever. Oplossing werd gezien in het bewust plannen van ‘stille momenten’, bijvoorbeeld 1 of 2 uurtjes per dag, wanneer een partner de tijd heeft om de kinderen te vermaken. Toch was er ook een aantal deelnemers dat simpelweg de tijd niet kon vinden voor het voeren van gesprekken met grote gevers. Dat is wel echt een valkuil en een gemiste kans. Vooral voor de gever. Kijk in zo’n geval of een collega of externe partij kan bijspringen. Sommige deelnemers lossen het op door buiten het takenpakket om te denken. Bijvoorbeeld collega’s zonder kinderen en die mogelijk op andere afdelingen werken, die tijdelijk helpen om grote gevers te benaderen. In tijden van crisis kunnen soms hele creatieve vormen van samenwerking ontstaan. Dit kan ook helpen om een gevoel van saamhorigheid en waardering in de organisatie te laten ontstaan.

Wat bespreek je met je relaties?

Vervolgens zoomden we in op de vraag: Welke inhoud bespreek je nu wel/niet? En kun je de giftvraag blijven stellen? We kwamen tot een driedeling: je hebt organisaties die inhoudelijk een directe link hebben met de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. Zij hebben een duidelijke en urgente case for support met een rechtstreekse koppeling aan de actualiteit. Andere organisaties hebben een zijdelingse koppeling, bijvoorbeeld gezondheidsdoelen of organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Tenslotte zijn er ook organisaties die geen inhoudelijke link hebben met de coronacrisis. De groep concludeerde dat het echt belangrijk is te kijken in welke categorie jouw organisatie valt, voordat je nadenkt over het al dan niet stellen van de giftvraag.

Organisaties in de eerste categorie kunnen nu heel goed de giftvraag stellen. Sterker nog, juist nu hebben zij een hele goede reden om dit niet alleen bij bestaande, maar ook bij nieuwe grote gevers te doen. De urgentie is immers groot. Voor organisaties in de tweede categorie is het belangrijk om uit te leggen welke invloed corona op het werk heeft. Dit kan bij bestaande grote gevers, om te oriënteren of zij ook nu willen steunen, maar kan bijvoorbeeld ook bij bestaande middle donors. Deelnemers van organisaties in de derde categorie vroegen zich af, of zij hun case for support naar corona moeten toeschrijven. De conclusie was al snel: als je geen echte link hebt, moet je die ook niet verzinnen. Daar prikken grote gevers zo doorheen én corona is weliswaar een urgent thema nu, maar zeker niet het enige wervende argument dat je nu kunt gebruiken.

Daar komt bij: werving moet niet de enige reden voor gesprekken met grote gevers zijn. Stewardship is juist nu misschien nog wel veel belangrijker. Want ook nu geldt: grote gevers hebben destijds niet voor niks gekozen om steun te geven aan juist jouw organisatie. Je bent hierdoor als het ware in dienst van de grote gever. Dus richt je werk erop in om jullie gezamenlijke droom te blijven realiseren.

Meer weten?

Schrijf je in voor één van onze volgende Breakfast Clubs of bekijk hier hoe Nassau je tijdens de coronatijd verder kan helpen. Wil je vrijblijvend met ons sparren? Dat kan altijd! Laat je gegevens hier achter en we plannen een telefonische afspraak met je in.